ما از همان ابتدا شرطی شده ایم که بهراسیم، که بدترین ها را انتظار داشته باشیم،که موفقیت های خود را کوچک بشماریم . همه چیز بستگی به ذهن و نگرش ما دارد، یک ملت دارای خویشتنی است که چنانچه نسبت به آن آگاهی پیدا کند، به خودباوری ملی دست می یابد. مستند نصب سکوی 17 بی روایتی ست از تبلور خود باوری ملی در دل مردان دلاور این سرزمین. تقدیم به بزرگ مردانی که باور کردند که ما می توانیم……….

فهرست