عملیات تولید (Start up) سکوی 18B پارس جنوبی پس از باز کردن چاه های این سکو و روشن شدن مشعل آن آغاز شده و پس از این مرحله گاز دریافتی به پالایشگاه خشکی این فازها ارسال می شود. سکوی این میدان گازی با تلاش صنایع داخلی ساخته، نصب و راه اندازی شد که این خود نشان از توانمندی بالای متخصصان داخلی در دستیابی به فناورهای این صنعت است

فهرست