پخش مستند ایران دریایی از شبکه مستند سیما. مستندی که به موضوع صنایع دریایی و تاثیر اقتصاد مقاومتی در پیشرفت این صنایع می پردازد.

فهرست